لیست مقاله ها

گیر کردن گوشی روی لوگو

آیا با مشکل گیر کردن گوشی روی لوگو مواجه شده اید؟ آیا گوشی تان بعد از ریست شدن روی لوگو باقی می ماند و از آن رد نمی شود و صفحه قفل گوشی روبه رویتان پدیدار نمی شود؟ این مشکلی است که می تواند برای بسیاری از گوشی های اندرویدی رخ دهد. در اینجا پیشنهادات متعددی آورده شده است..

مشاهده مقاله
  • ۱۴۰۰/۱۲/۲۱
  • 5 دقیقه
  • 41